U bevindt zich op de pagina >> kunstuitleen

Open atelier-kunstuitleen van Hemelvaart tot Pinksteren 2017

Don't become yesterdays fool, collect art today!

Grafiek van Jef Diederen, Ger Lataster, Bert Loerakker, Albert Merz, Jan Schoonhoven, Tapies, Chillida en vele anderen.
Grafiek uit mijn privé collectie is te huur

Wandobjecten, draadtekeningen, collages van Marlies Lebesque

Donderdag en vrijdag 13.00-18.00 uur
zondag 13.00-17.00 uur, tevens op afspraak

Frater Paulussehof 4 5038 RE Tilburg

 

Rite de passage 65+ 

Marlies Lebesque toont haar werk en  prenten, werken op papier van:
Jef Diederen, Albert Merz, Puiggros, Tapies Chillida, Tur Costa, Aguilar, Buisman, e.a.

11 tot 19 november 2016 
expo / verhuur (kunstuitleen) van 11.00 tot 18.00 uur

Frater Paulussehof 4  
5038 RE Tilburg

U kunt twee maal per jaar Kunst huren
De kunstuitleendagen worden georganiseerd in juni en november. Zowel schilderijen, grafiek, werken op papier, doekpanelen, als wandobjecten, textielminiaturen en drie-dimensionaal werk worden tentoongesteld. Werk in stock is weer onder handbereik. Het valt aan te raden vooraf een keuze te maken uit de portfolio.

Er is voornamelijk abstracte kunst te huur van Jef Diederen, Marijke Stultiens, Geert de Bruijn, Teuny Tukker en Bert Loerakker, Tapies, Chillida, Yupp Linssen, Carola Popma en anderen.

Kunstuitleen
Bel en post: Nieuwlandstraat 39, Tilburg

Voor een afspraak op een ander tijdstip belt u: 06 - 16 29 09 95

Meer weten over de Kunstuitleen? Klik hier
Meer weten over het reglement en de tarieven? Klik hier

 

 


 

Kunstuitleen voor particulieren en bedrijven

Huren
U kunt een of meerdere kunstwerk(en) huren. Door afsluiting van een abonnement en huurcontract. Gedurende een periode van minimaal zes maanden. Uw woning krijgt door de kunstwerken een persoonlijke toets.

Kopen na huur
Wilt u na de huurperiode geen afstand meer doen van de kunstwerken, dan kunt u een verlenging van het contract aangaan of de werken kopen.

Gelegenheidsexpositie
Bij de opening van een nieuwe woning, vanwege een jubileum of andere bijzondere gelegenheid kan de kunstuitleen samen met u een selectie maken uit de collectie. U heeft dan enige tijd een aantal werken in huis.

Geschenken
Wilt u een kennis, vriend(in), familielid met een speciaal cadeau verrassen, of uw relaties met een aardigheidje bedanken, dan zijn er verschillende mogelijkheden.
U kunt een kunstwerk kopen, of een opdracht plaatsen naar uw idee en mijn ontwerp, of een kunstwerk in kleine oplage bestellen.

 

Kunstuitleen reglement

Sirene beeldende kunst; kunstuitleen voor particulieren en bedrijven

 • Het abonnement duurt minimaal een jaar, gerekend vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand. Het contract wordt stilzwijgend verlengd. Eenmalige inschrijfkosten zijn € 25,-.
 • De huur van een kunstwerk bedraagt 2% van de verhuurwaarde per maand. Huur met opbouw van spaartegoed is 3% van de waarde van het werk.
 • De huurder voldoet de huurkosten aan het begin van de huurperiode, bij voorkeur per giro. Er mag bij omruiling geen betalingsachterstand zijn.
 • Opzegging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Bij opzegging verplicht de huurder zich om uiterlijk op de datum van afloop van het contract de gehuurde kunstwerken terug te brengen.
 • De abonnee kan twee keer per jaar een keuze maken uit de collectie. De uitleentermijn is minimaal zes maanden. Een kunstwerk kan ten hoogste anderhalf jaar aaneensluitend gehuurd worden. De wisseldagen zijn in de eerste week van juli en in de laatste van november.
 • Bij afsluiting van het contract dient een bedrijf een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te tonen. Particulieren tonen een geldig identiteitsbewijs en hebben een WA-verzekering/inboedelverzekering voor hun huis afgesloten.
 • De abonnee is aansprakelijk voor eventuele schade. De huurder dient maatregelen te nemen om schade tijdens transport te vermijden. Beschadiging en diefstal dienen onmiddellijk gemeld te worden. Transport/reisverzekering is voor rekening van de huurder.
 • Gehuurde kunstwerken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of vochtige plaats worden opgehangen of staan. Direct zonlicht moet vooral worden vermeden voor werken op papier.
 • Bij aankoop van een kunstwerk, dat in de daaraan voorafgaande periode werd gehuurd, kan het verhuurbedrag in mindering worden gebracht op de koopsom.
 • De spaarsom kan uitsluitend worden aangewend voor aankoop van kunstwerken uit de collectie van de kunstuitleen.
  Indien bij beëindiging van het abonnement het spaartegoed niet is besteed, moet het (resterende) spaartegoed binnen een jaar na de opzegging worden aangewend. Anders vervalt het bedrag aan de kunstuitleen.

Tarieven
Inschrijfgeld: eenmalig € 25,-.
Huur zonder spaartegoed: 2% van de verhuurwaarde van het kunstwerk per maand.
Huur met opbouw van spaartegoed: 3% van de verhuurwaarde van het kunstwerk per maand.
Koopregeling in overleg.